PHONG CÁCH THIẾT KẾ TỐI GIẢN ĐẾN TỪ PHƯƠNG TÂY

by Huy XDE, Tháng Sáu 24, 2019
  • TỐI GIẢN HÓA NHƯNG ĐƯỜNG NÉT VÔ CÙNG TINH TẾ
  • KHÔNG GIAN HƯỚNG NGOẠI ĐỘC ĐÁO
  • MẢNG XANH LÀ ĐIỀU KHIẾN CHUNG TA CẢM THẤY THƯ THÁI