NỘI DUNG KHÓA HỌC PHẦN MỀM KIẾN TRÚC CẤP TỐC

by Huy XDE, Tháng Tám 2, 2019

Khóa học phần mềm cấp tốc dành cho những người bận rộn

Củng cố thêm kiến thức cho các bạn

+ Autocad

+ Sketchup

+ Vray render

+ Photoshop hậu kỳ

*** Nội dung cô động không dông dài, kiến thức vững chắc, đủ khả năng hoàn thiện 1 bản vẽ đầy đủ từ bản vẽ 2d đến phối cảnh 3d.